ג'יני וג'יני 3 - אמנות הקסם
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ג'יני וג'יני 3 - אמנות הקסם

ג'יני וג'יני 3 - אמנות הקסם

ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

 • תרגום: גליה אלוני-דגן
 • איור: מנואלה לופז
 • הוצאה: מטר
 • תאריך הוצאה: מאי 2023
 • קטגוריה: ילדים ונוער, נוער צעיר
 • מספר עמודים: 124 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 4 דק'

תקציר

הַתַּלמְִידָה הַחֲדָשָׁה בְבֵּית הַסֵּפֶר הַיסְּודִֹי רִיבֶרְטַאוןּ, ויִלו דֵיּיווִיס, מַסְתִּירָה סודֹ גדָּולֹ. הִיא ג'ִּיניִ! ומִּי הָאָדָם הַיחִָּיד שֶׁיוּדֵֹעַ אֶת זהֶ? הַחֲבֵרָה־הֲכִי־טובָֹה הַחֲדָשָׁה שֶׁלהָּּ, ג'ִּיניִ בֵלּ. ג'ִּיניִ מַתְחִילהָ להְָבִין שֶׁעָליֶהָ להְַבִיּעַ מִשְׁאָלותֹ בִזּהְִירותּ רַבָהּ. אֲבָל הִיא לאֹ יכְולֹהָ למְִנועַֹ מֵאֲנשִָׁים אֲחֵרִים לבְַקֵּשׁ דְבָּרִים בְטָּעותּ! וכְָך,ְ כְשֶּׁכָלּ הַיצְִּירותֹ בִיּרִיד הָאָמָּנותּ שֶׁל בֵיּת הַסֵּפֶר מִתְעורְֹרותֹ לחַַייִּם, נשְִׁאֶלתֶ הַשְּׁאֵלהָ: הַאִם ג'ִּיניִ וחֲַבֶרְתָּהּ ויִלו יצְַליִחו לתְַקֵּן אֶת הַטָּעותּ?

פרק ראשון

עוד על הספר

 • תרגום: גליה אלוני-דגן
 • איור: מנואלה לופז
 • הוצאה: מטר
 • תאריך הוצאה: מאי 2023
 • קטגוריה: ילדים ונוער, נוער צעיר
 • מספר עמודים: 124 עמ' מודפסים
 • זמן קריאה משוער: 2 שעות ו 4 דק'
ג'יני וג'יני 3 - אמנות הקסם טריש גראנטד