תקנון אתר "עברית"

 

 1.     כללי

 

1.1 תקנון ותנאי השימוש ("התנאים/ תנאי שימוש") אלו מסדירים את השימוש באתר "עברית" בכתובת:  https://www.e-vrit.co.il (להלן: "האתר") ובכל השירותים המוצעים באמצעותו וכן באפליקציות השונות של עברית (ביחד או ברבים: "האפליקציות"). בכל מקום שמצוין "אתר" או אפליקציות, אזי אותה הוראה תחול ביחס לשניהם במשתמע (קרי השימוש באחד מהמונחים, נעשה מטעמי נוחות בלבד), למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמוצרים (אתר או אפליקציות) בפרט.

 

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, באפליקציות והזמנת שירותים ורכישות באמצעותם לרבות במסגרת מועדון הלקוחות וכל יתר השירותים, אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.

 

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (לעיתים: "משתמש קצה" או "הלקוח") לבין בעלי האתר עברית חנות ספרים 2020 ש.ר. 540300605 (להלן: "עברית"). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

 

1.2.   תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

1.3.  הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

 

1.4.   הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

 

1.5.  כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי עברית שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

 

1.6  באתר "עברית" נמכרים שלושה סוגים של ספרים:

1.6.1    ספרים דיגיטליים;

1.6.2    ספרים קוליים;

1.6.3    ספרים מודפסים;

(להלן יחד: "הספרים").

 

הוראות תקנון זה יחולו במשתמע על מכירת שלושת סוגי הספרים, למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהספרים (דיגיטליים או קוליים או מודפסים) בפרט.

 

 1. 2.      רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר

 

2.1   ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי (download) באמצעות האתר מותנה ברישום, למעט ברכישת ספרים מודפסים ו/או ברכישת מתנה של ספרים דיגיטליים/ קוליים/ תווי שי ו/או ברכישת כרטיסיות, בהם ניתן לבצע רכישה גם ללא הרשמה באתר.

 

2.2       בעת ההרשמה לאתר שם המשתמש יוגדר אוטומטית בתהליך הרישום, על בסיס צירוף אותיות ו/או מספרים מכתובת הדוא"ל שהוזנה על ידך במסגרת הליך הרישום כאמור.

 

2.3  תוכל ליהנות אפוא משירותי האתר ו/או האפליקציות ולהשתמש בהן לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להוראות תקנון זה ו/או להסכם המקוון הנלווה לשירות.

 

2.4  יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (מחשב, מחשב לוח/טאבלט וכיו"ב), לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד; וכי משתמש קצה רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, חשבון משתמש, במסגרתם של עד חמישה (5) מכשירי קצה בלבד.

 

2.5   ככל והשימוש בחלק מהשירותים באתר, יתאפשרו באמצעות קופון, ההוראות והתנאים המתייחסים לתשלום ו/או שימוש באמצעות קופון, עשויות להימצא בתחתית הקופון הספציפי, שבו תרצה לעשות שימוש.

 

2.6       ההרשמה לשירות טעונה רישום ובפרט רישום ל"מועדון לקוחות" של האתר. בעת ההרשמה ל"מועדון הלקוחות" הינך מתבקש למסור פרטים נוספים על אלה שמסרת במסגרת תהליך ההרשמה לאתר ו/או להתבקש לעבור הליך הרשמה ייעודי לאותו שירות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים תוכל לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של עברית לפי בדוא"ל: service@e-vrit.co.il או באופן עצמאי ב"איזור האישי" באתר.

 

2.7     הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יתכן ותוגבל משימוש בשירות שטעון הרשמה. עברית לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון כאן.

 

2.8     בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. עברית רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

 

2.9     שמור על כתובת המייל והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

 

2.10     לסיוע במקרה של אובדן סיסמא תוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר בדוא"ל: service@e-vrit.co.il או באמצעות כפתור "שכחתי סיסמא" באתר.

 

2.11   עברית רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית עברית לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. "אפליקציית עברית"

 

3.1  האפליקציה מקדמת ומשווקת תכנים דיגיטליים/ספרים שונים לצריכה ורכישה על ידי משתמשי הקצה.

 

3.2    האפליקציה ניתנת להורדה מחנות app store ומחנות google play, למכשירים מבוססי מערכת iOS או android (בהתאמה).

 

3.3  ניתן לרכוש את הספרים הדיגיטליים ו/או הקוליים ו/או המודפסים בחנות המקוונת באתר עברית ולא באפליקציה; או להיכנס באמצעות אפליקציה שפעילה על מכשירים מבוססי מערכת הפעלה מסוג android שבהם יש קישור ישיר לחנות המקוונת של האתר. עברית שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האפשרות לשימוש בתכנים באמצעות האתר, כך שהשימוש בתכנים יתאפשר באמצעות האפליקציה בלבד וזאת, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע.

 

3.4   התשלום בגין רכישת הספרים, מבוצע בעת הורדת הספרים שנרכשו בפועל. העלות של כל ספר, נקובה לצדו באתר/ באפליקציה בהתאם למדיניות המחירים כמפורט בתקנון זה להלן והתשלום מבוצע בעת הורדת הספר בפועל, כאמור.

 

 

3.5    העסקה לרכישת ספר/ים תעשה מול עברית חנות ספרים 2020. ביחס לרכישות אלה עברית תהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה.

 

3.6  אותם שם משתמש וסיסמא, יאפשרו את השימוש באתר ובאפליקציות; וכן לצורך אחזור תכנים דיגיטליים שאותם רכשו משתמשי הקצה באפליקציה, ונמחקו מסיבות שונות, לרבות עקב החלפת מכשיר הקצה שברשותם או החלפתו במכשיר קצה חדש.

 

3.7 יודגש עם זאת, כי במקרה שבו תימחק האפליקציה ו/או יוחלף מכשיר קצה, לא יישמרו בספרים הדיגיטליים/ הקוליים שהורדתם החוזרת מתאפשרת כאמור, סימונים (כגון סימניות, הדגשות, הערות) ו/או מידע נוסף אם צוין על ידך, בגוף קבצי הספרים הדיגיטליים/ הקוליים באמצעות האפליקציה.

 

3.8  שים לב - הקריאה של הספרים הדיגיטליים או שמיעת הספרים הקוליים, מתאפשר/ת ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא כל זמן שמשתמש הקצה מחובר לאפליקציית "עברית" באמצעות שם המשתמש וסיסמתו.

 

3.9   ספרים דיגיטליים/ קוליים שנרכשו באמצעות אפליקציית עברית, יורדו אל מחשב הלוח, לקריאה בתוך אפליקציית "עברית" (שתשמש לצורך העניין כקורא-דיגיטלי/ קולי) על בסיס טכנולוגיית download, בלא שניתן להעתיקם ו/או לעשות העברה בהם (מחמת היותם מוגנים בפתרון ניהול זכויות דיגיטלי/קולי, קרי מערכת DRM- Digital Rights Management או ARM – Audio Rights Management  ). עברית שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האפשרות לשימוש בתכנים באמצעות האתר, כך שהשימוש בתכנים יתאפשר באמצעות האפליקציה בלבד וזאת, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע.

 

3.10 ספרים דיגיטליים/ קוליים שהורדו ואשר עודכנו באפליקציה שנרכשו על ידך, ניתנים להורדה חוזרת מגיבוי (Backup), אל מכשיר שמשויך אליך, ללא עלות, באמצעות חשבון המשתמש באתר עברית. 

 

3.11 בעת הורדת האפליקציה וביצוע רישום זכאי משתמש הקצה ל-5 ספרים דיגיטליים/ קוליים במתנה. רישום דרך האפליקציה, הכולל הזנת שם משתמש וסיסמה, מבצע רישום באופן אוטומטי לקבלת דיוור. ניתן להסיר את קבלת הדיוור בדרכים החוקיות המקובלות ובכלל זאת באמצעות לחיצה על הכפתור "הסר" או בדוא"ל המפורטים בתחתית עמוד האתר.

 

 1. 4. אפליקציות ספרי ילדים

 

4.1  החל מיום ה-01.06.2019 הפסיקה עברית לשווק אפליקציות לספרי ילדים עד להודעה חדשה.

 

4.2  עברית שיווקה וקידמה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, ספרי ילדים, שעובדו לאפליקציות אינטראקטיביות בהיקפים שונים. כל ספר ילדים עובד לכדי אפליקציה שעומדת בפני עצמה.

 

4.3  עברית איננה מתחייבת כי כלל עיבודי הספרים לאפליקציות יהיו נגישים בכלל חנויות האפליקציות הרלבנטיות. מבלי לגרוע מכך, אפליקציות נגישות האפליקציה ניתנת להורדה מחנות appstore ומחנות google play, לשימוש במכשירי קצה (מחשבי לוח/טאבלטים), מבוססי מערכת ios או android  בהתאמה, וכן במכשירי סמארטפון שמבוססים על מערכות הפעלה אלה בהתאמה.

 

4.4  העלות של כל אפליקציה המהווה כאמור ספר ילדים העומד בפני עצמו, הייתה נקובה לצד האפליקציה להורדה בחנות האפליקציות הרלבנטית. תג המוצר מוצג כאמור בהיקף ובמידה שמקובלים באותה חנות ולפי מדיניותה והתשלום בגין האפליקציות כאמור מבוצע בעת הורדתן בפועל.

 

4.5  בעסקה לרכישת ספר ילדים באפליקציה למכשירים מבוססי ios  שנעשתה מול appstore, appstore תהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה.

 

4.6  בעסקה לרכישת ספר ילדים באפליקציה למכשירים מבוססי android שנעשתה העסקה מול google play, ביחס לרכישות אלה google play תהא זו שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה.

 

4.7  צפייה בספרי ילדים שנרכשו בתוך האפליקציה ו/או השימוש באפליקציה עצמה לאחר הורדתה, תתאפשר ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא, כל זמן שהאפליקציה נמצאת על גבי מכשירך. 

 

4.8  במקרה של מחיקת אפליקציה של ספר ילדים ו/או החלפת מכשיר, תוכל לאחזר האפליקציה למכשירך מגיבוי (backup), ללא עלות, בהנחה שביצעת גיבוי קודם לכן; או לפנות בבקשה לאחזר/להוריד האפליקציה שוב, ללא עלות, באמצעות פנייה ישירה ל-appstore או google play (בהתאמה), לפי פרטי שם המשתמש והסיסמא שלך באותה חנות.

 

4.9   אפליקציות אלה אשר יורדו אל מחשב הלוח, יאפשרו קריאה על בסיס בטכנולוגיית download, בלא שניתן להעתיקם ו/או לעשות העברה בהם (מחמת היותם מוגנים בפתרון ניהול זכויות דיגיטלי, קרי מערכת DRM- digital rights management או ARM – Audio Rights Management  ).

 

4.10  אפליקציות אלה שהורדו לאחר שנרכשו על ידך, ניתנות להורדה חוזרת מגיבוי (Backup), אל מכשיר שמשויך אליך, ללא עלות.

 

4.11  יובהר כי ספרי הילדים נשוא האפליקציות הללו, היו ניתנות להוריד רק מחנויות האפליקציות הרלבנטיות ולא דרך האתר (שאך מקדם אותן ומשווק אותן).

 

 1. אפליקציית וידיאו לילדים

 

עדכון מיום 21.7.14: החל מיום 31/7/2014 לא ניתן להוריד האפליקציה יותר.

  

 1. מועדון הלקוחות

 

6.1 ההוראות המפורטות בתת פרק זה, הינן בנוסף ליתר הוראות תנאי שימוש אלה. יובהר כי יתר ההוראות בתנאי שימוש אלה וכן ההוראות במדיניות הפרטיות של האתר, יחולו במלואן על השימוש ו/או ההרשמה ו/או המוצרים ו/או השירותים שירכשו ו/או יוענקו ו/או יסופקו לחברי מועדון הלקוחות ו/או הפרטים שחברי מועדון הלקוחות ימסרו במסגרת הרשמתן אליו, לפי העניין.

 

6.2  כאמור במבוא לתנאי תקנון זה, ההרשמה למועדון הלקוחות, תעשה בנפרד מההרשמה לאתר עברית.

 

6.3 יודגש, כדי להירשם למועדון הלקוחות, נדרש חשבון באתר עברית. לא ניתן להירשם למועדון הלקוחות, ללא חשבון פעיל באתר עברית.

 

6.4  ההרשמה למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים.

 

6.5 ההרשמה למועדון הלקוחות, תהווה אישור נוסף, לקריאה, הבנה והסכמה להוראות תנאי תקנון זה בכללותם ובפרט בקשר עם מועדון הלקוחות.

 

6.6 ההרשמה למועדון הלקוחות איננה כרוכה בתשלום, ואולם כרוכה במסירת פרטים מהימנים ונכונים, כבסיס לקבלת דיוור ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים, אודות הטבות שמוצעות במסגרת מועדון הלקוחות לחבריו. כמו כן, מסירת הפרטים באופן האמור, עלולה להשפיע על היכולת לממש ההטבות השונות, שיוצעו במסגרת מועדון הלקוחות מעת לעת.

 

יובהר, הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אשרור של חבריו לקבלת דיוור ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים כאמור, בדוא"ל ו/או במסרונים (בהודעות sms)  ו/או באמצעות פניה, בכל אחד מפרטי הקשר, שחברי מועדון הלקוחות, ידרשו למסור בעת הרשמתם אליו. ככל שחבר במועדון הלקוחות יחפוץ בכך, הוא יוכל להודיע לחברה כי ברצונו לחדול מקבלת עדכונים כאמור. הסרתו של חבר במועדון הלקוחות כאמור עלולה לגרוע אותו לחלוטין ממאגר המידע של מועדון הלקוחות ולהגביל את יכולתו לממש הטבות שאותן רכש ו/או שאליהן נרשם וממילא להפסיק לקבל עדכונים כאמור.

 

6.7 יודגש, יתכן שחלק מההטבות במועדון הלקוחות, יפנו את חבריו המעוניינים במימושן, אל ספקים חיצוניים לעברית. הבהרה על כך תובא בגוף ההטבה ובמקרים אלה, האחריות על מתן ו/או מימוש ההטבה ו/או איכות המוצר ו/או השירות נשוא ההטבה, תחול במלואה ובאופן בלעדי אותם ספקים חיצוניים.

 

6.8 עברית תפעל מעת לעת להעשיר את מועדון הלקוחות בהטבות לחבריו ואולם איננה מתחייבת לכמות ו/או היקף ההטבות במועדון ושווין. כמו כן והגם שההטבות במסגרת מועדון הלקוחות, מיועדות באופן בלעדי לחבריו, שמורה לעברית הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע חלק מההטבות כאמור, גם ליתר לקוחותיה הרשומים לעברית (ושאינם חברים במועדון הלקוחות).

 

6.9  ההטבות במועד הקמתו של מועדון הלקוחות, הינן: קופון לספר מתנה ביום הולדתו של חבר מועדון הלקוחות, אפשרות לצבור נקודות (סכומי בונוס כהגדרתם מטה) בעת ביצוע רכישות באתר ו/או באפליקציות, וכן אפשרות לצבור נקודות בעבור רישום של חברים באתר ("חבר מביא חבר"), מקסימום עד 5 חברים בלבד לצבירת נקודות וכן מותנית ברכישה של 10 ש"ח לפחות באתר עברית לפני הזמנת החבר. ההטבות הנ"ל עשויות להשתנות בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתה המלא של עברית.

 

 6.10 קופון יום הולדת (לספר המתנה), ישלח וימתין בחשבונו של מי שחבר במועדון הלקוחות במועד המתאים (ביום הולדת). קופון יום ההולדת, כפוף לכך שבעת הרשמה למועדון הלקוחות, מסר החבר את מועד יום הולדתו.

 

מימוש קופון יום ההולדת אפשרי במהלך החודש שבו חל יום ההולדת. בתחילת אותו חודש תקבל דיוור ייעודי שישלח עם קישור לרשימת הספרים שמתוכה תוכל לבחור את "ספר יום ההולדת".

 

יודגש כי עברית תהא זכאית להגביל את רפרטואר הספרים ו/או סוגי הספרים ו/או המוצרים ו/או השירותים באתר ו/או באפליקציות, שבמסגרת רכישתן ניתן יהיה להשתמש בקופונים כאמור. כמו כן, צבירת סכומי בונוס בעבור ביצוע רכישות ו/או רישום חברים בפרט, תעשה גם על פי ההוראות הבאות:

 

 1. נקודות בונוס בגין צירוף חברים לעברית

7.1 באפשרותך להזמין גולשים נוספים לבצע רכישות באתר ו/או באפליקציות, באמצעות קישור חד ערכי שיזהה אותך כממליץ ויונפק בעבורך במהלך הרשמתך למועדון הלקוחות (להלן: "הקישור הייחודי").

7.2 את הקישור הייחודי תוכל לפרסם באתרים שונים המציגים תכנים חוקיים בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני ובכל דרך חוקית שאינה טורדנית כלפי כל אדם ו/או על פי דין. הפרת תנאי זה תבטל כל זכות שצברת.

7.3 בעבור כל הרשמה לעברית, שבוצעה על ידי מי מחבריך בעקבות המלצתך כאמור ועל פי הנתונים שיקלטו במערכת המחשבים של עברית, ביחס לקישור הייחודי שלך (להלן: "הגולש המזכה") ייצבר לזכותך סכום של חמישה (5) ₪ בלבד (להלן: "סכום הבונוס") המיועד למימוש על ידך בלבד באתר ו/או באפליקציות ביחס למוצרים ו/או שירותים שאינם במבצע (ככלל, לא יינתנו כפל הנחות). יובהר כי לא תהא רשאי לתשלום כספי ו/או אחר בגין זכאותך לסכום הבונוס, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות, כאמור. למען הסר ספק, האפשרות לצבור סכומי בונוס בעבור רישום של חברים באתר ("חבר מביא חבר") מוגבלת לצבירה וצירוף של עד 5 חברים בלבד וכן מותנית ברכישה של 10 ש"ח לפחות באתר עברית לפני הזמנת החבר.

7.4  יודגש, הרשמתו של הגולש המזכה לעברית, חייבת להתבצע באותו רצף גלישה ("סשן"), שבמסגרתו הוא נכנס לעמוד ההרשמה בעברית, באמצעות הקישור הייחודי והרשמה של הגולש המזכה, שכוללת את מסירת אותה כתובת דוא"ל שאליה קיבל את הזמנתך. הרשמה באופן שונה ו/או אחר כלשהו, לא תאפשר לזהות את הגולש המזכה כחבר שלך ולפיכך לא תוכל ליהנות מסכום הבונוס.

7.5   למען הסר ספק מובהר כי הנך זכאי לסכום הבונוס רק פעם אחת עבור כל גולש מזכה, וכי אינך זכאי לשום סכום שהוא בעבור רכישות נוספות שיבצע גולש מזכה בכל זמן שהוא, באתר ו/או באפליקציות.

7.6   עוד יודגש כי זכאותך לסכום בונוס כלשהו כאמור בתת-פרק זה (להלן: "צבירת כסף ומימושו") תתקיים אך ורק כל זמן שהנך רשום כחבר במועדון הלקוחות, בעת רצונך לממש ו/או מימושך את סכום הבונוס.

7.7 רכישה עתידית שבוצעה, כולה או חלקה, באמצעות נקודות בונוס שצברת באיזה ממסלולי הצבירה בעברית (המפורטים בתקנון זה ובפרט באמצעות צירוף גולש מזכה רשום נוסף לעברית), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספים בחשבונך.

7.8 תוקף נקודות הבונוס נשוא מסלול צירוף חברים לעברית:

סכומי צבירה שיצטברו במסלול נקודות בונוס בגין צירוף חברים לעברית החל מיום 1 במאי 2020, יהיו ברי מימוש למשך שנה ממועד הענקת הבונוס.

כל נקודה או צבר נקודות שנזקפו בגין רכישה מסוימת, יהיו בתוקף למימוש במשך שנה ממועד הרכישה הרלבנטית.

תוקפן של נקודות שנצברו במסלול צבירה זה עד ליום 1 במאי 2020, יהיו בתוקף למשך שנה מיום 1 במאי 2020.

תוקפן של נקודות שלא מומשו בתקופות הנ"ל, יפוג ולא ניתן יהיה לממשן לאחר שפג תוקפן, כאמור.

 7.9   עברית רשאית לשנות את גובה סכום הבונוס והיא תפרסם ביחס לכך הודעה מתאימה. סכום הבונוס ישונה החל ממועד פרסום הודעה על כך.

7.10   תוכל לעקוב אחר סכומי הבונוס שייצברו לזכותך בעמוד החשבון האישי שלך באתר ו/או באפליקציות.

7.11   עברית אינה ולא תהא אחראית לתקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני המעקב הנוגעים לקישור הייחודי. מבלי לגרוע מכל, עברית תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי.

 

נקודות בונוס בגין רכישות על ידי חברי מועדון הלקוחות של עברית

7.12 כל זמן שהנך חבר במועדון הלקוחות, תהנה מסכום בונוס בשווי 5% מסכום רכישה של ספרים שאינם במבצע (לדוגמא בעבור רכישה של כותר יחיד, שעלותו 39 ₪, שלא במבצע, יצטברו במועד הרכישה 1.95 ₪)***. זכאות בסכום הבונוס, תיזקף לזכותך לאחר ביצוע רכישה כאמור.

 

***עד ליום 1 בספטמבר 2020 צבירת נקודות הבונוס במסלול רכישות על ידי חברי מועדון, ימשיך להיות מחושב על בסיס 1 ₪ לכל 10 ₪ ממחיר הרכישה.

 

7.13 גם כאן סכום הבונוס מיועד למימוש על ידך בלבד באתר ו/או באפליקציות ולא תהא רשאי לתשלום כספי ו/או אחר בגין זכאותך לסכום הבונוס כאמור, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.

7.14 זכאותך לסכום הבונוס הינה חד פעמית בגין כל רכישה של מוצרים ו/או שירותים שאינם במבצע.  

כמו כן ניתן לממש את סכומי הבונוס שנצברו במסגרת מועדון הלקוחות לרכישת ספרים שאינם במבצע בלבד.

עוד וככלל לא יינתנו כפל הנחות. כמו כן, רכישה עתידית שבוצעה כולה או חלקה באמצעות נקודות בונוס שצברת באיזה ממסלולי הצבירה בעברית (המפורטים בתקנון זה ובפרט אגב רכישה שביצעת כחבר מועדון בעברית), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספות בחשבונך.

7.15 תנאי למימוש סכום הבונוס הינו חברות פעילה במועדון הלקוחות, בעת המימוש. כמו כן, סכום הבונוס צריך להיות בתוקף ובהקשר זה:

סכומי צבירה שיצטברו במסלול בגין נקודות בונוס בגין רכישות על ידי חברי מועדון הלקוחות של עברית החל מיום 1 במאי 2020, יהיו ברי מימוש למשך שנה ממועד ביצוע הרכישה הרלוונטית.

תוקפן של נקודות שנצברו במסלול צבירה זה עד ליום 1 במאי 2020, יהיו בתוקף למשך שנה מיום 1 במאי 2020

תוקפן של נקודות שלא מומשו בתוך התקופה הנ"ל, יפוג ולא ניתן יהיה לממשן לאחר שפג תוקפן.

7.16 מחירי מבצע מיוחדים לחברי מועדון הלקוחות - במבצעים מסוימים לאורך החודש חברי מועדון נהנים ממחירים מיוחדים, מעבר למחיר המבצע הרגיל. המחיר המיוחד לחברי מועדון הלקוחות מופיע אוטומטית על הספר. אין צורך לעשות שום פעולה כדי לקבל אותו, רק לוודא שהינכם מחוברים כחברי מועדון.

7.17 מתנות והנחות בהפתעה לחברי מועדון הלקוחות - במסגרת קמפיינים שאנחנו מקיימים ברשתות החברתיות, חברי מועדון מקבלים הנחה נוספת.

7.18 קופון הנחה ביום ההולדת - בנוסף למתנת יום ההולדת, במהלך חודש ההולדת שלך נשלח לך קופון שמעניק 10% הנחה לרכישת ספרים בכל פורמט, גם על ספרים שכבר נמצאים באותו רגע במבצע.

7.19 ספר מודפס במתנה - מעת לעת בחודש הספר העברי, נוסיף לכל הזמנת ספרים מודפסים על ידי חברי מועדון, עוד ספר שייבחר על ידי הצוות שלנו, במתנה.

7.20  הנחות על משלוחים - חברי מועדון משלמים פחות על משלוחי ספרים מודפסים, גם לנקודת איסוף וגם במשלוח עד הבית, בהתאם למחירון שייקבע על ידי עברית.

7.21 עברית אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני מעקב אחר רכישותיך לטובת חישוב סכומי הבונוס אך מבלי לגרוע מהאמור, עברית תעשה מאמץ, כמיטב יכולתה, לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי.

7.22 עברית איננה מחויבת להציע את כלל ההטבות שבמועדון הלקוחות לכלל חבריו, והיא יכולה לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכוון הטבה כזו או אחרת לפלח מסוים של חברים, למשל: הטבות בקשר עם רכישת ספר מסוים לחברות (נשים) במועדון הלקוחות בלבד, לקראת יום האישה הבינ"ל וכיו"ב.

7.23 עברית רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון הלקוחות, לבטל במסגרתו הטבות שונות אף לאחר ששווקו מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של ספק חיצוני שנמצא לפי שיקול דעתה של עברית, כי אינו מכבד ההטבות שלהן התחייב ו/או נכנס למצבים משפטיים שונים של חדלות פירעון). הודעה מתאימה על כך תפורסם  בתקנון זה ו/או באתר ו/או באפליקציות ו/או בעמודי מועדון הלקוחות באתר ו/או תישלח אל חברי מועדון הלקוחות (ובפרט אלה שנרשמו ו/או רכשו הטבה מסוימת במסגרתו), לפי העניין.

7.24 עברית רשאית להפסיק חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ככל ומצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא הפר את האמור בתנאי תקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות של האתר. במקרים אלה, עברית רשאית לבטל את זכאותו של חבר שחברותו במועדון הלקוחות נשללה, לממש ההטבות ובפרט את סכומי הבונוס שצבר עם בכלל במהלך היותו חבר במועדון הלקוחות. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד של עברית, כלפי אותו חבר מועדון לקוחות (לשעבר), בקשר עם מעשיו ו/או מחדליו שנעשו בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה והסבו לחברה ו/או למי מטעמה, נזק ו/או הוצאה ו/או טרחה כלשהו.

7.25 ההטבות במועדון הלקוחות, מיועדות למימוש אישי על ידי חברי מועדון הלקוחות בלבד. במקרה של הסבה ו/או העברת זכות בהטבה כלשהי למי שאינו חבר במועדון הלקוחות, עברית ו/או הספק החיצוני, אינם מחויבים לכבד הסב ו/או ההעברה ולספק המוצר ו/או השירות ו/או לאפשר למוסב ו/או המועבר לממש ההטבה כאמור.

7.26 כלל ההוצאות הנלוות למימושן של איזה מההטבות יחולו במלואן על חברי מועדון הלקוחות ובכללן הוצאות נסיעה, שימוש בקווי תקשורת וכיו"ב.

7.27 ככל שבין חבר במועדון הלקוחות ובין ספק חיצוני שאינו עברית, תתגבש התקשרות על בסיס ההטבה וממילא התקשרות שלא בקשר עמה (רכישת מוצר נוסף בעסקו וכיו"ב), לא תהא לעברית כל אחריות בגין כך ובכלל זה יחול הפטור מאחריות כאמור ביחס לאיכות ו/או טיב המוצר ו/או השירות נשוא ההטבה. יובהר, במסגרת היותך חבר במועדון הלקוחות, הינך עשוי לקבל הטבה בדמות רכישת מוצר ו/או שירות בבית עסק חיצוני. אופן מימוש ההטבה באותו בית עסק וממילא רכישות נוספות במסגרתו שאינן קשורות להטבה, הינן באחריותו של מנהל בית העסק בלבד. הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואתה מסכים עם כך, שלעברית אין יכולת לשלוט על התנהלותו של בית עסק חיצוני. מבלי לגרוע מהאמור, עברית תשתדל לעשות כל שביכולתה במסגרת שירותיה ללקוחותיה, להגיע לדין ודברים עם ספק כאמור, במטרה לפתור כל מחלוקת שתתגלע באופן סביר ביחס למימוש של ההטבה הרלבנטית בלבד, במסגרת בית העסק שבניהולו.

 

 1.      ספר דיגיטלי/ קולי

 

8.1   במקרה של הורדת ספר דיגיטלי/ קולי באמצעות האתר ו/או האפליקציות, עברית מעניקה לך ביחס אליו, רישיון בתשלום או ללא עלות, לפי העניין. הרישיון הינו בר ביטוח, אינו בלעדי, וניתן לעשות בו שימוש אישי בלבד (ולא מסחרי), לשם גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי/ הקולי והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

 

8.2    עברית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים/ הקוליים המוצעים להורדה באתר ו/או בחנויות האפליקציות הרלבנטיות וכן שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האפשרות לשימוש בתכנים באמצעות האתר, כך שהשימוש בתכנים יתאפשר באמצעות האפליקציה בלבד וזאת, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע.

 

8.3    לא ניתן להעביר את התוכן הדיגיטלי/ הקולי מאמצעי קורא אלקטרוני אחד/ קולי אחד לאחר בשל פתרון ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management או ARM – Audio Rights Management  ).

8.4   מערכת ניהול הזכויות הדיגיטליות/ הקוליות כאמור אינה מאפשרת קריאה של קבצים/ שמיעה של קבצי שמע שאינם מותאמים למערכת זו; ואין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציות אחרות שמגינות על התוכן הדיגיטלי/ הקולי.

 

8.5  עברית אינה אחראית לפגמים ו/או טעויות דפוס או טעויות אחרות שמקורם בתכנים אשר קיימים בספרים הדיגיטליים/ הקוליים/ המודפסים, בהיותם תכנים המועברים לעברית מהוצאות הספרים ו/או מהסופרים עצמם.

 

8.6  ייתכן שחלק מהספרים המוצעים להורדה או לרכישה באתר כוללים תיאורים ו/או תקצירים לגבי תוכנם. תיאורים ו/או תקצירים אלו מסופקים לנוחיות המשתמשים. עברית אינה מתחייבת כי התיאורים ו/או התקצירים המוצגים באתר מדויקים או שלמים.

 

8.7   עברית אינה אחראית להרשאה של הורים או אפוטרופוסים לקטינים שבאחריותם, בכל הנוגע לפעילות באתר ו/או באפליקציות ואגב כך הורדה במסגרת השירות ו/או חשיפה לתכנים, שאינם תואמים לגילם.

 

8.8  ככלל, המוצרים ו/או השירותים הדיגיטליים/ הקוליים ניתנים לעיון וקריאה על גבי מערכות הפעלה ומכשירים תומכים בלבד, מסוג: אנדרואיד, iOS, Web APP. אין פירוש הדבר שלא ניתן לרכוש ו/או לקרוא תכנים דיגיטליים על גבי מכשירים ו/או מערכות הפעלה מסוגים אחרים ואולם אין בכוחה של עברית להתחייב כי הליכי הרכישה ו/או הקריאה במקרים אלה יהיו חפים מתקלות (בנוסף לתקלות שיכולות להיגרם מטבעם של מוצרים טכנולוגיים גם על גבי מכשירים ו/או מערכות הפעלה נתמכים). עברית שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התכנים ממערכות ההפעלה השונות או מהאתר, בין היתר, מטעמי אבטחת מידע ובמקרה של הסרת התכנים כאמור, לא תהיה לך כל טענה כנגד עברית. 

 

8.9  עברית פועלת כל העת לשפר את מוצריה ו/או שירותיה ובפרט את האפליקציות. משכך, אין בכוחה להתחייב ששיפורים ושינויים כאמור, לא יגבילו מעת לעת את אופן השימוש ובפרט את קריאת הספרים הדיגיטליים או שמיעת הספרים הקוליים, גם במסגרתם של מכשירים ו/או מערכות הפעלה שמתיישנות מעת לעת אשר אינם בשליטת עברית או מערכות שעלולות לסכן את אבטחת המידע.

 

 1. אספקת מוצרים

 

9.1   החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר ו/או בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול אלא בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" שלהלן.

 

9.2    התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה ולאספקת הספרים ו/או האפליקציות שתרכוש, הם:

 

א.  באמצעות חיוב בכרטיס אשראי באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

 

 

 

* יובהר כי ביחס לרכישת ספרים מודפסים בפרט:

 

א. כל קניה בעלות הנעה בטווח שבין 100 ₪ ל-199 ₪ ניתן לבצע בשני (2) תשלומים שווים מול חברת האשראי ללא תוספת ריבית.

 

ב. כל קניה בעלות הנעה בטווח שבין 200 ₪ ל-299 ₪ ניתן לבצע בשלושה (3) תשלומים שווים מול חברת האשראי ללא תוספת ריבית.

 

ג. כל קניה בעלות הנעה בטווח שבין 300 ₪ ומעלה ניתן לבצע בארבעה (4) תשלומים שווים מול חברת האשראי ללא תוספת ריבית.

 

ד. הגדלת מספר התשלומים מעבר לאמור בסעיפים קטנים א'-ג' לעיל תחויב בריבית על ידי חברת האשראי.

 

ה. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מאפשרות תשלום לרכישת ספרים מודפסים באמצעות paypal לפי הפירוט שלהלן:

 

ו. באמצעות חיוב בחשבון ה - paypal שלך, באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

 

 

 

ז.   באמצעות חיוב מול החנות הסלולרית הרלבנטית:

 

 

9.3  ספרים מודפסים יסופקו כאמור ונכון לשלב זה, בישראל בלבד.

 

9.4   ביצוע משלוחי ספרים מודפסים ללקוחות יבוצע בשני אופנים לבחירת הלקוח ובכפוף לכך שהלקוח מסר לעברית בעת רכישת הספר/ים את מספר הטלפון הנייד שלו וכן בהתאם לתנאים הבאים:

 

9.4.1 הפצה למרכזי חלוקה - כל לקוח יקבל מסרון לטלפון הנייד המעודכן בעברית בסיום הליך הרכישה שביצע ובו יוכל לבחור במרכז החלוקה המועדף עליו לאיסוף ממנו. פרק הזמן לאספקת הספר למקום החלוקה לא יעלה על 14 ימים. במועד ביצוע המסירה למרכז החלוקה, יקבל הלקוח מסרון נוסף על כך וכן את פרטי ההתקשרות ושעות הפעילות של מרכז החלוקה שממנו יוכל הלקוח לאסוף את המשלוח בעצמו.

 

9.4.2 משלוח עד הבית - הלקוח יכול לבחור קבלת ההזמנה עד לביתו או לכל כתובת אחרת שיבחר במדינת ישראל. ביום קבלת ההזמנה יקבל הלקוח מסרון לטלפון הנייד של הלקוח אודות מסירת החבילה בטווח שעות שיצוין ללקוח. באפשרות הלקוח להקיש על קישור ולעבור למרכז שירות מקוון, שם יוכל לשנות את מועד קבלת ההזמנה ושינוי מיקומה. כשהשליח יוצא לכיוון הלקוח נשלחת ללקוח הודעת התראה במסרון לטלפון הנייד, בצירוף קישורית למערכת ETA המאפשרת מעקב אחר השליח. השליח מגיע לנקודת החלוקה ויוצר קשר עם הלקוח. היה והלקוח לא עונה, מצלם השליח את נקודת המסירה. נשלח מסרון  לתיאום מחדש. במידה והלקוח לא מעוניין בקבלת המשלוח יפנה לשירות הלקוחות בבקשה לביטול ההזמנה.

 

9.5 עלויות שילוח:

9.5.1  עלויות הכרוכות בשליחות למרכזי הפצה: העלות למשלוח מוצרים בקנייה אחת, שסכומה המצטבר פחות מ-100 ₪, הינה 13 ₪ בלבד. לעומת זאת, משלוח מוצרים שנרכשו בקנייה אחת, שסכומה המצטבר הינו 100 ₪ ומעלה, לא תחויב בעלות. יובהר כי בחישוב סכומי העסקה לצרכי חישוב עלות המשלוח, יילקח בחשבון סכום מצטבר של הספרים  נשוא אותה רכישה ומשלוח בלבד.

9.5.2  עלויות הכרוכות בשליחות עד הבית: העלות למשלוח מוצרים בקנייה אחת, שסכומה המצטבר פחות מ-250 ₪, הינה 25 ₪ בלבד. לעומת זאת, משלוח מוצרים שנרכשו בקנייה אחת, שסכומה המצטבר הינו 250 ₪ ומעלה, לא תחויב בעלות. יובהר כי בחישוב סכומי העסקה לצרכי חישוב עלות המשלוח, יילקח בחשבון סכום מצטבר של הספרים נשוא אותה רכישה ומשלוח בלבד.

 

9.6 מועד אספקת ספרים מודפסים

9.6.1  הודעת סמס בדבר אספקת הספר/ים המודפסים תשלח תוך 2 ימי עסקים לספרים המודפסים המוצגים באתר עברית ולצידם התווית "משלוח תוך 48 שעות".

 

9.6.2  הודעת סמס בדבר אספקת הספר/ים המודפסים תשלח תוך 14 ימים לספרים המודפסים המוצגים באתר עברית שאינם נושאים את התווית "משלוח תוך 48 שעות". 9.6.3  מסרון בדבר אספקת הספר/ים המודפסים תשלח תוך 2 ימי עסקים מרגע כניסת הספרים למלאי, לספרים המוצגים באתר תחת הכיתוב "מכירה מוקדמת". ספרים אלו מוצעים למכירה באתר טרם היותם מודפסים. עברית עושה כל שביכולתה לדאוג שהספרים המודפסים הללו יגיעו במהירות המרבית למחסניה ומשם לבית הלקוח, אולם ייתכנו עיכובים שאינם בשליטתה של עברית.

 

  10.מדיניות מחירים

 

10.1    מחירי הספרים באתר הינם המחירים המוצגים לצד כל ספר באתר ו/או בחנות האפליקציות הרלבנטית ו/או באפליקציה הרלבנטית, במועד ביצוע רכישת הספרים באתר, כמפורט להלן:

 

10.1.1  בספרים מודפסים: יוצג "המחיר הקטלוגי", כהגדרתו להלן ולצידו "מחיר עברית עבור ספר מודפס", כהגדרתו להלן, המוענק ללקוחות עברית ו/או לחברי מועדון הלקוחות של עברית.

"מחיר קטלוגי" משמעו: המחיר המלא שנקבע על ידי המוציא לאור (המו"ל) של הספר, המופיע על גב הספר המודפס, לצד הברקוד המוטבע על גב הספר המודפס. 

"מחיר עברית עבור ספר מודפס" משמעו: מחיר ההנחה מהמחיר הקטלוגי, המוענק ללקוחות עברית ו/או לחברי מועדון הלקוחות של עברית עבור רכישת ספר מודפס באתר עברית.

 

10.1.2  בספרים דיגיטליים/ קוליים: יוצג "המחיר המקורי", שהינו המחיר המלא שנקבע על ידי המו"ל או על ידי עברית עבור מכירת ספר דיגיטלי/ ספר קולי ולצידו "מחיר עברית", המוענק ללקוחות עברית ו/או לחברי מועדון הלקוחות של עברית עבור רכישת ספר דיגיטלי או ספר קולי באתר עברית.

 

10.2   מבצעים נושאיים או תקופתיים

מבלי לגרוע ממחירי עברית המוענקים על ידי עברית ללקוחות עברית ו/או לחברי מועדון הלקוחות של עברית, כאמור בסעיף 10.1 לעיל, עברית שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מעת לעת מבצעים נושאיים או תקופתיים (להלן: "המבצעים").

תקופות המבצעים יפורסמו באתר עברית באמצעות שעון, הקוצב את תקופת המבצעים הספציפיים המתייחסים לספרים דיגיטליים ו/או קוליים ו/או מודפסים, בהתאם לאמור בפרסומים של המבצעים השונים אשר יופיעו באתר עברית לזמן מוגבל, על פי המועדים שיופיעו בשעון הקוצב. 

 

10.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עברית שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי עברית המוענקים על ידה ללקוחותיה וכן את המבצעים הנושאיים או התקופתיים המפורסמים באתר, בהתאם לשיקול דעתה וכן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן הצגת המחירים ו/או המבצעים באתר, ללא הודעה מראש ללקוח.

 

10.4  כל שינוי שייערך במחירים המוצגים באתר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי עברית לפני השינוי, גם אם טרם סופקו ללקוח.

 

10.4     אופן ביצוע התשלומים עבור הספרים הנרכשים באתר יהא כדלקמן:

א. כל התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.

ב. כלל הסכומים המפורטים באתר, כוללים בתוכם את המע"מ.

למניעת ספקות יובהר, כי המחיר המוצג הינו מחיר סופי לקונה, בין אם העסקה חייבת במע"מ ובין אם לאו, והוא לא ישונה גם אם העסקה פטורה ממע"מ (כגון במקרים שהרוכש הינו "עוסק פטור") וגם אם על העסקה חל מע"מ בשיעור אפס.

ג.  התשלומים בחנות האפליקציות הרלבנטיות ו/או באפליקציות השונות, מבוצע על בסיס המטבע המקומי, במדינה שבה מבוצעת הרכישה; ואולם ביחס לרכישות באפליקציית "עברית" על גבי מכשירים מבוססי מערכת הפעלה מסוג android, הרכישה נעשית במטבע ישראלי בלבד, בכל מקום בעולם, מאחר והחנות הדיגיטלית במסגרתה, מפנה אל החנות המקוונת באתר, שבו מבוצעות הרכישות במטבע הישראלי בלבד.

 

 1. אמצעי התשלום

11.1    התשלום עבור רכישת הספרים באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף, למעט כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת דיינרס (רק דיינרס), ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.

11.2    הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות קרדיט גארד שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ולדרישות האישור של ספק הסליקה.

11.3    במסגרת חנויות האפליקציות הרלבנטיות, החיוב יעשה על בסיס אמצעי התשלום שאותו מסרת להנהלת החנות הרלבנטית כאמור, על פי מדיניותה ובאופן המקובל בה מבחינת תהליך ומדיניות תשלום, ביחס לאפליקציות שנמכרות במסגרתה כנגד תשלום כספי.

 

 1. ביטול רכישת הפריטים והחזרתם

12.1    החזרת ספרים דיגיטליים או קוליים - בכפוף לכל דין, לא תתאפשר החזרה של ספרים דיגיטליים או קוליים שהורדו באמצעות האתר, אלא אם התברר שהם פגומים. בהקשר זה, הקביעה האם קבצי הספרים הדיגיטליים/ הקוליים פגומים תיעשה על ידי עברית או מי מטעמה בלבד ולצורך כך עברית רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור, באופן שיניח את דעתה, והנך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור.

12.2 החזרת ספרים מודפסים תהא אפשרית בכפוף לתנאים הבאים:

12.2.1 כל זמן שהספר טרם סופק ללקוח.

12.2.2 במידה והספר סופק באריזת יצרן (מו"ל) מקורית, שללא פתיחתה לא ניתן לקרוא ו/או להשתמש בו ובנוסף לכך:

12.2.2.1 בקשת ביטול הרכישה הגיעה מהצרכן ל"עברית", בתוך 14 ימים ממועד אספקתו;

12.2.2.2 הספר הוחזר כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית;

12.2.2.3 לבקשת הביטול צורפה אסמכתא שמאפשרת אימות רכישה.

12.2.2.4 התשלום בגין הרכישה יושב במקרה זה אל הלקוח בניכוי 5% מעלות הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

 

12.3  במקרה של פגם בספר המודפס שסופק מחמת אי התאמה בין הספר המודפס שסופק לזה שהוזמן על ידי הלקוח ושולם עליו או בשל אי אספקת הספר המודפס במועד המוסכם עם הלקוח.

במקרה זה לא יגבו מהלקוח דמי ביטול.

 

12.4     לא ניתן לבטל רכישת ספרים מודפסים באחד מהמקרים הבאים:

 

12.4.1 ברכישת ספרים מודפסים באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען;

 

12.4.2 ברכישת ספרים מודפסים שסופקו כשאינם ארוזים כאמור;

 

12.5 האמור בסעיף 12 זה לא יחול על רכישות שבוצעו על ידי הלקוח בחנויות האפליקציות הרלבנטיות וביטול רכישות שבוצעו על ידי הלקוח בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, יעשה לפי המדיניות הנהוגה בהן בלבד.

 

12.6 עברית רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;

ב. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;

ג. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או paypal.

ד. אם היא תידרש לכך בהתאם למדיניות והסכמיה עם הנהלות חנויות האפליקציות הרלבנטיות

ה. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר (וממילא תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות).

ו. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

ז. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

ח. אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

ט. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

י.  במקרים שבהם נודע לחברה והוכח לשביעות רצונה, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או האפליקציות ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש, ו/או התכנים הכלולים באלה.

יא. עברית תמצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין.

יב. בכל מקרה כאמור, תציג עברית ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין.

יג. במקרה של ביטול מכירה על ידי עברית וזאת בין היתר בנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עברית ו/או מי מטעמה ככל שעברית תפעל בהתאם לאמור בסעיפים (יא) ו-(יב) לעיל.

 

12.7    במידה ונעשה שימוש בכרטיס דביט, זיכוי רכישה בעת שימוש בכרטיס זה יתבצע באחד מהאופנים הבאים בלבד:

א.    זיכוי לכרטיס אשראי אחר שאינו מסוג דביט.

ב.    זיכוי חשבון "עברית" לרכישה עתידית.

 

12.8  שימוש בקופונים - כל סוגי הקופונים ללא יוצא מן הכלל:

א.  שימוש בקופונים אינו תקף לרכישת מארזי ספרים.

ב. חלק מצומצם מהספרים אינם זמינים לרכישה באמצעות קופונים בשל בחירתם של חלק מההוצאות לאור לא להשתתף בכל סוג של מבצע.

ג. ניתן לעשות שימוש בקופון פעם אחת בלבד. במקרה של ביטול רכישה שהתבצעה באמצעות קופון, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בקופון הנ"ל בכל רכישה נוספת. 

 

 1. קניין רוחני

13.1   כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציות, לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של עברית בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציות ו/או שיווקן, לפי העניין.

 

13.2   אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציות ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 13.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של עברית בכתב ומראש.

 

13.3   שמה של עברית, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של עברית ובפרט סימן המסחר "עברית" בכל מקום (השם ו/או העיצוב המצורף אליו), הינם קניינה הבלעדי של עברית ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת עברית, בכתב ומראש.

 

 

 1. הגבלת שימוש

14.1   אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.

14.2   תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציות ו/או בתוכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אה.

14.3  הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:

א.  לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;

ב.  לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;

ג.  לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;

ד.  לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;

ה.  להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

 

14.4   הנך מתחייב בזאת לשפות את עברית במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את עברית לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

 

 1. תוכן משתמשים

15.1 עברית רשאית לאפשר בהתאם לשיקול דעתה פרסום והעלאה של תכנים ומידע לאתר, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים, תכנים ספרותיים של סופרים ומשוררים (להלן: "תוכן משתמשים").

15.2 הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שעברית ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

15.3 עברית, הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

15.4 משתמשי הקצה באתר ו/או באפליקציות נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עברית, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

15.5 כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

א. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

ב. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

ג. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

ד. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

ה. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

ו. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982.

ז. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

ח. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

ט. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של עברית ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

י. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

 

15.6 עברית, הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, שעברית ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

15.7 הנך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך עברית אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים ככל שהנך מסתמך על פרסומים אלה, אתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית ומבלי לגרוע מן האמור, עברית מציע לך לנקוט משנה זהירות בטרם שתסתמך על פרסומים כאמור.

15.8 פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי עברית ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת עברית ו/או מי מטעמה וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

15.9 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

15.10 המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות בכל עת וללא עלות מכל סוג שהוא, כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

 

16.אחריות ושיפוי

16.1  האתר ו/או האפליקציות, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) .

16.2  לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עברית בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

16.3  השימוש באתר ו/או באפליקציות ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

16.4  בשום מקרה לא תחול על עברית ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציות ו/או במידת שביעות רצונך מהם.

16.5  מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציות, מבוססים, כידוע, על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות, עברית אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציות לא יופרעו או לא יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או לא יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי עברית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל עברית או אצל מי מספקיה.

16.6  בהקשר זה, עברית ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או אפליקציות, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.

16.7  מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים (להוציא ולשם הדוגמא, רכישות שביצעת בחנויות האפליקציות הרלבנטיות), תהא עברית רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותה של עברית במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידך בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.

16.8  אתר עברית עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי עברית, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לעברית שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

16.9  האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.

16.10 עברית מכבדת את פרטיותך באתר ו/או באפליקציות, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ו/או האפליקציות נמצאת בכל עת בכתובת זו https://www.e-vrit.co.il/Content/3 , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

16.11 ככל שאתה תושב חוץ, הנך מתבקש להודיע על כך לחברה בליווי מסמכים מאמתים. ואולם יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה בכך להשפיע על מחיר העסקה הסופי כפי שהוא מופיע באתר.

16.12 הנך מתחייב לשפות את עברית, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מעברית בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר ו/או האפליקציות.

 

 1. שירות לקוחות

 

בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של עברית, באמצעות דף צור קשר באתר עברית או באמצעות כתובת מייל: service@e-vrit.co.il או אל מחלקת שירות לקוחות עברית, ברחוב נח מוזס 1, ראשון לציון.

 

 1. 18. שינויים באתר ו/או באפליקציות

18.1 עברית תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או האפליקציות, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה.

18.2 שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

18.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עברית בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

18.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית עברית להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. עברית תפרסם באתר ו/או באפליקציה הרלוונטית הודעה על הפסקת השירותים מראש כמפורט בסעיף 20 להלן ו/או בהתאם לצורך.

 

 1. דין ושיפוט

19.1 תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

19.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

19.3 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013.

 

 1. שינוי בתנאי התקנון

 

20.1 עברית שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי תקנון זה ("השינויים") ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתקנון האתר ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים הרלבנטיות באתר. לפיכך, עברית ממליצה לך לעיין בתנאי תקנון האתר מעת לעת, אף אם הנך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי ו/או באפליקציות מבית עברית, מחוץ לאתר.

 

20.2 פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי תקנון זה יש לשלוח לעברית דרך עמוד צור קשר באתר או באמצעות פרטי הקשר המפורטים בסעיף 17 לעיל.

 

 1. ארנק רומנטי

 

21.1 מי שרכש ספר/ים דיגיטלי/ים מקטגוריית "רומן רומנטי" ו/או "רומן ארוטי" שאינו במבצע, זכאי לצבירת סכום של שלושה (3) ₪ בלבד, למימוש עצמי בלבד באתר ו/או באפליקציות בעת רכישת ספר דיגיטלי, שאינו במבצע ועלותו מעל 18 ₪ מהקטגוריה של "רומן רומנטי" ו/או "רומן ארוטי" (להלן: "פעילות הארנק הרומנטי"). 

21.2 חבר מועדון ב"עברית", שרכש ספר דיגיטלי מהז'אנר הרומנטי זכאי במסגרת "פעילות הארנק הרומנטי" לצבירה של 3 ₪ בגין הרכישה וכן לצבירה נוספת של 10% מערך הרכישה וזאת בתקופת "פעילות הארנק הרומנטי".

21.3 תקופת פעילות הארנק הרומנטי: החל מיום 1 בספטמבר 2019 ועד ליום 16 באפריל 2023. 

21.4 החל מיום 17 באפריל 2023 "פעילות הארנק הרומנטי" תופסק.

21.5 כל הנקודות אשר נצברו ללקוח במסגרת "פעילות הארנק הרומנטי" עד ליום 16 באפריל 2023, תהיינה תקפות וניתנות למימוש עד לתאריך 01.04.2024.

21.6 ניתן לממש את מלוא סכום הנקודות שנצברו או את חלקו. לדוגמא: אם הרוכש מעוניין בספר שעלותו 25 ₪ ולזכותו נצברו 30 ₪, יוותרו לו לאחר הרכישה 5 ₪.

21.7 לא ניתן לממש צבירת סכומי בונוס במסלול "פעילות הארנק הרומנטי", באם נצברו מחוצה לו (כגון על בסיס שימוש בקופונים, "שוברים במחיר משתלם" והשאלות).

21.8 רכישה שבוצעה, כולה או חלקה, באמצעות נקודות בונוס שנצברו באיזה ממסלולי הצבירה ב"עברית" (המפורטים בתקנון זה ובפרט במסגרת "פעילות הארנק רומנטי"), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספות בחשבון הלקוח, אם בסל הקניות קיימים ספרים מקטגוריית "רומן רומנטי" ו/או "רומן ארוטי" וכן ספרים שאינם מקטגוריה זו. 

 

21.9 לא ניתן לקבל תשלום כספי ו/או אחר בגין זכאות לסכום הבונוס, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.

 

21.10 תוקפן של נקודות שלא מומשו עד ליום 01.04.2024 יפוג והחל ממועד זה לא ניתן יהיה לממש את הנקודות שנצברו ו/או לקבל זיכוי על נקודות שמומשו. 

 

21.11 ככל שלקוח מימש את הנקודות שנצברו לטובתו בגין "פעילות הארנק הרומנטי" ברכישה שבוצעה עד ליום 31.3.2024 ולאחר מימוש הנקודות חזר בו וביקש לקבל זיכוי של הנקודות שמומשו כאמור, לא יוכל הלקוח לקבל את הזיכוי בגין הנקודות שמומשו לאחר שפג תוקפן, קרי: לאחר ה-01.04.2024. 

לדוגמה: לקוח שעשה שימוש ב"פעילות הארנק הדיגיטלי" וצבר נקודות, אשר מומשו על ידו ברכישה שביצע ביום 31.3.2024, לא יוכל לחזור בו מהרכישה הנ"ל ולקבל זיכוי בגין הנקודות שמומשו על ידו לאחר שפג תוקפן, החל מיום 01.04.2024. 

21.12 "עברית" לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה יימנע, מכל סיבה שהיא, מימוש הנקודות שנצברו ע"י הלקוח.

21.13 "עברית" תודיע ללקוחותיה על ביטול "פעילות הארנק הרומנטי" החל מיום 17.04.2023 ועל הזכות לממש את הנקודות שנצברו לטובתם עד ליום 31.3.2024 באמצעות הדיוור הפרסומי שנשלח על ידי "עברית" ללקוחות שאישרו קבלת דיוור פרסומי. ככל שלקוח לא אישר קבלת דיוור פרסומי או הסיר את עצמו מרשימת הדיוור הפרסומי, יהיה הלקוח מנוע מלטעון כי לא קיבל את ההודעה על ביטול "פעילות הארנק הרומנטי". 

21.14 "עברית" שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את "פעילות הארנק הרומנטי" ומימושה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל פעילות זו.

21.15 ל"עברית" נתונה הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי "פעילות הארנק הרומנטי" ו/או מימושה, משכה ומועדיה, להאריך אותם או לקצרם, להפסיק את הפעילות, לשנות את תנאיה, להוסיף או לגרוע מרשימת הספרים המשתתפים בפעילות זו ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן על השינוי הודעה מראש. הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והלקוח מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות ו/או מועדיה.

 

 1. "מקום למחשבה"

 

22.1 מטרת "מקום למחשבה" לתת מקום לכל אחד להביע בטקסט קצר של עד 250 תווים, תחושות, רגשות ומחשבות על מה שעובר עליך כאדם או עלינו כאומה מאז אירועי ה-7 באוקטובר 2023.

 

22.2 החל מיום 16.4.2024 הסתיימה האפשרות להוסיף תכנים לדף זה באתר, אשר הפך לדף סטטי, לצורך תיעוד בלבד.

 

האמור בסעיפים שלהלן חל על הטקסטים שהועלו לאתר עד ליום 16.4.2024:

 

22.3 כל טקסט שנכתב יכול להיות חתום בשמך או בכינוי ורק בשפה העברית.

 

22.4 הטקסט עולה אוטומטית לאתר.

 

22.5 פרסום הטקסט על ידי עברית בכל פלטפורמה שהיא לא תזכה אותך בתמלוגים כלשהם בגין הפרסום ב"מקום למחשבה" או כל שימוש אחר בו והנך מאשר באופן בלתי חוזר כי לא תדרוש מעברית תשלום של תמלוגים כלשהם בגין פרסום הטקסט ב"מקום למחשבה" או בכל פלטפורמה אחרת שבה עברית תעשה שימוש בטקסט.

 

22.6 אפשר לשתף את הפעילות בכל כלי רלוונטי.

 

22.7 עברית שומרת לעצמה את הזכות להוריד טקסטים שנראים לה בלתי הולמים ופוגעניים בכל עת.

 

22.8 עברית אינה מעדכנת את המשתתפים שהטקסט שלהם הורד.

 

22.9 כמות הטקסטים אינה מוגבלת, כך שניתן לכתוב כמה טקסטים שרוצים ובלבד שכל טקסט יהווה יצירה מקורית שלכם והנכם בעלי הזכויות הבלעדיים בו או בעלי רישיון לעשות שימוש בתכנים הנכללים בטקסט.

 

22.10 למען הסר ספק, אישור תקנון זה על ידכם מהווה הצהרה לכל דבר ועניין, כי הנכם בעלי זכויות היוצרים הבלעדיים בטקסט ו/או כי קיבלתם רישיון לעשות שימוש בתכנים הנכללים בטקסט מבעלי הזכויות בתכנים הללו.

 

22.11 מלוא האחריות על הטקסט היא על הכותב בלבד. עברית לא תישא בשום אחריות ו/או נזק הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בטקסט ואישור תקנון זה על ידך מהווה התחייבות בלתי חוזרת מצדך לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם לעברית או למי מטעמה  ו/או לצדדים שלישיים בגין פרסום הטקסט או השימוש בו.

 

22.12 הינך מצהיר ומאשר כי  בפרסום הטקסט או כל חומר הכלול בו לא יהיו משום עבירה ו/או הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות, כולל הפרת זכויות יוצרים של גורם כלשהו, פרסום דיבה, או פגיעה בפרטיות.

 

22.13 ככל שעברית תידרש או תיתבע לשלם סכום כלשהו בגין פרסום הטקסט, הנך מתחייב לשפות את עברית על כל סכום שעברית תשלם או שתחויב לשלם, מכוח תביעה או דרישה כאמור, וכן על כל הוצאה שעברית תוציא או תידרש להוציא בקשר עם תביעה או דרישה כאמור.

 

 1. כרטיסיות

עברית רשאית להציע באתר את האפשרות לרכישת כרטיסיות, המקנות את הזכות לרכישת קבוצות ספרים או סיפורים קצרים בעלות מיוחדת, שתפורסם על ידי עברית באתר.

 

על רכישת כרטיסיות באתר עברית יחולו, בין היתר, ההוראות הבאות:

23.1     מחיר כל כרטיסיה וכן כמות הספרים ו/או הסיפורים הקצרים שייכללו בכל כרטיסיה יפורסמו על ידי עברית באתר. ניתן יהיה לרכוש באמצעות הכרטיסיה ספרים או סיפורים קצרים מתוך קבוצת ספרים או סיפורים קצרים שתוגדר על ידי עברית באתר, כאשר לעברית עומדת הזכות לשנות בכל עת את רשימת הספרים או הסיפורים הקצרים ברשימה הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתה המלא. ללקוח לא תהא כל טענה כנגד עברית בגין שינוי ברשימת הספרים או הסיפורים הקצרים ברשימה הנ"ל.   

23.2     תוקף השימוש בכל כרטיסיה יהא מוגבל למשך שנתיים בלבד ממועד רכישת הכרטיסיה.

23.3     לא יהיו כפל מבצעים והנחות על מכירת כרטיסיות, למעט אם צוין במפורש אחרת באתר.

23.4     לא ניתן לעשות שימוש בקופונים, לרבות קופון יום הולדת ו/או כל קופון אחר, עבור רכישת כרטיסיות.

23.5     ככל שלקוח יבקש להחזיר ספר בודד או סיפור קצר שנרכש על ידי הלקוח באמצעות הכרטיסיה, ניתן יהיה לבצע את החזרתם תוך 14 ימים, בהתאם לתנאי החזרת ספרים הקבועים בתקנון זה וכנגד החזרת הספר או הסיפור הקצר יוכל הלקוח לקבל קופון מתאים בלבד באמצעות שובר זיכוי, כך שההחזרה תתאפשר ללא כל פיצוי כספי אלא באמצעות שובר זיכוי בגובה החלק היחסי. לדוגמא: בכרטיסיה ששוויה 40 ₪ שבה עלות הסיפור הקצר הינה 4 ₪, בעוד שעלות הסיפור הבודד (שלא בכרטיסיה) הינה 7 ₪, הלקוח יקבל שובר זיכוי בעלות של 4 ₪ בלבד. 

23.6     ניתן לקבל זיכוי כספי על הכרטיסיה כולה אך ורק במקרה שהלקוח לא עשה בה שימוש כלל. 23.7 שובר זיכוי יהא תקף למשך שנתיים ממועד מסירת שובר הזיכוי ללקוח ויחולו עליו התנאים שנקבעו בסעיף 14ז לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32), התשע"ב – 2012, בעניין שובר זיכוי בשל ביטול עסקה.

23.7     עברית רשאית להסיר את האפשרות לרכישת כרטיסיות מהאתר בכל עת ובלבד שאפשרה ללקוחות שכבר רכשו את הכרטיסיה לנצל את הורדת הספרים או הסיפורים הקצרים הנכללים בכרטיסיה בתוך שנה ממועד רכישת הכרטיסיה על ידם.

23.8     עברית תהא רשאית להסיר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא, ספרים או סיפורים קצרים מרשימת הספרים הניתנים לרכישה באמצעות הכרטיסיות.

 

שונות

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות באמצעות שירות הלקוחות של "עברית" בכתובת מייל: service@e-vrit.co.il.

 

 

 

*התקנון עודכן ביום 30.4.2024.