פסיכולוגיה יהודית וחסידות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
פסיכולוגיה יהודית וחסידות

פסיכולוגיה יהודית וחסידות

ספר מודפס

עוד על הספר

מרדכי רוטנברג

מרדכי רוטנברג (נולד ב-1932), פרופסור לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית לשנת ה'תשס"ט, עמית מחקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.

ספריו של רוטנברג עוסקים במגוון רחב של נושאים בתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית. מרבית ספריו פורסמו באנגלית, ותורגמו לעברית, לצרפתית וליפנית.
בשנת 2009 זכה בפרס ישראל בחקר העבודה הסוציאלית. מנימוקי הוועדה: "רוטנברג הקים וייסד מודל חשיבה יצירתי, פורץ דרך המשלב תוך השלכות מרחיקות לכת את נושא הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והדת עם תחום הרווחה והעבודה הסוציאלית. בעשרת ספריו, שתורגמו לשפות שונות, הוא מפתח מודל המשקף חשיבה שיטתית בעלת השלכות לעולם הטיפולי ולחברה כולה".

תקציר

שמו של ספר זה עשוי, מן הסתם, לעורר תמיהה בקרב הקוראים, שכן הפסיכולוגיה, הקשורה בתודעתנו למדע הרפואה, היא תחום שעוסקים בו חוקרים אוניברסלים ואובייקטיבים. ואם אמנם כך, מה לה ולדת היהודית או לדת בכלל? יתר על כן, כיצד ניתן לכרוך פסיכולוגיה האמורה להיות שווה לכל נפש, במושג אתנו-צנטרי-עדתי, קרי יהדות?

ובכן, מן הראוי להבהיר כי בהקשר הנוכחי השימוש במונח פסיכולוגיה אינו מתייחס למרכיבים הנוירופיסיולוגיים המשפיעים על ההתנהגות האנושית, אלא רק לאותם צפנים דתיים-תרבותיים: לאותן אידיאות אפלטוניות המעצבות את אמונותינו ביחס למשמעות החיים והמוות ואשר אותן אנו מפנימים כבר בגיל צעיר מאוד, בעיקר בעידן התקשורת. הנחה זו, שצפני-על דתיים-תרבותיים מעצבים נורמות התנהגותיות שהן חילוניות במהותן, גזורה מתוך הסוציולוגיה הקלאסית של הדת אשר הוכיחה כי אין להבין למשל את החריצות של האמריקני החילוני הממוצע או את השלווה של ההודי החילוני המצוי, מבלי להניח שהתנהגותם עוצבה על ידי דוקטרינות דתיות שונות שעברו תהליך של חילון. בספר שלפניכם, המהווה המשך למשנה הסדורה אותה פיתח פרופ' רוטנברג בספריו: "קיום בסוד הצמצום", "שבעים פנים לחיים", "פרדס הנפש" ו"ספר היצר", מציג המחבר בצורה תמציתית את ה"פסיכולוגיה העממית" שצמחה מתוך המסורת היהודית, בעיקר זו החסידית, ואשר בלעדיה אין להבין את מסורת הקהילתיות היהודית, את הרצף המגשר בין היצר ליצירה כמו גם את האופטימיזם הספון בתפיסת ה"ירידה לצורך עלייה".

ספרו הקודם של פרופ' רוטנברג בסדרת "אוניברסיטה משודרת" הינו נצרות ופסיכיאטריה.

מרדכי רוטנברג

מרדכי רוטנברג (נולד ב-1932), פרופסור לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית לשנת ה'תשס"ט, עמית מחקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.

ספריו של רוטנברג עוסקים במגוון רחב של נושאים בתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית. מרבית ספריו פורסמו באנגלית, ותורגמו לעברית, לצרפתית וליפנית.
בשנת 2009 זכה בפרס ישראל בחקר העבודה הסוציאלית. מנימוקי הוועדה: "רוטנברג הקים וייסד מודל חשיבה יצירתי, פורץ דרך המשלב תוך השלכות מרחיקות לכת את נושא הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והדת עם תחום הרווחה והעבודה הסוציאלית. בעשרת ספריו, שתורגמו לשפות שונות, הוא מפתח מודל המשקף חשיבה שיטתית בעלת השלכות לעולם הטיפולי ולחברה כולה".

עוד על הספר

פסיכולוגיה יהודית וחסידות מרדכי רוטנברג

טעימה מהספר תעלה בקרוב...